Стоимость создания сайта и характеристики тарифных плановУслуги
Эконом сайт
Сайт-визитка
Бизнес сайт
Интернет-магазин
Мультисайтовость
да
да
да
да
Мультиязычность
да
да
да
да

Кол-во страниц

до 5
до 15
Неограниченно
Неограниченно
Дизайн
Шаблонный
Уникальный
Уникальный
Уникальный
Счетчик
да
да
да
да
Главное меню
да
да
да
да
Доп. меню
да
да
да
да
Схема проезда
да
да
да
да
Обратная связь
да
да
да
да
Поиск по сайту
да
да
да
да
Интеграция с соц. сетями
да
да
да
да
Хлебные крошки
да
да
да
да
Новости
да
да
да
да
Похожие новости
да
да
да
да
Комментарии
да
да
да
да
Онлайн консультация
да
да
да
да
Каталог товаров
да
да
да
да
Заказ товара(продукции)
да
да
да
да
Онлайн оплата
да
да
да
да
Управление рекламой
да
да
да
да
Форум
да
да
да
да
Заказать звонок
да
да
да
да
Регистрация на сайте
да
да
да
да
Корзина
да
да
да
да
Методы доставки
да
да
да
да
Мультивалютность
да
да
да
да
Яндекс Маркет
да
да
да
да
Срок выполнения
от 7 дней
от 14 дней
от 1 месяца
от 1 месяца
Тарифный план хостинга
Year
Year
Optimo
Century